thai2english logo

งี่เง่า

 • Transliteration
  ngêe-ngâo
 • Thai Phonetic
  [ งี่-เง่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • อะไรจะงี่เง่าปานนั้น
  à-rai jà ngêe-ngâo bpaan nán
  What an idiot.
 • คุณโรคจิต · งี่เง่า
  kun rôhk jìt · ngêe-ngâo
  You bastard psycho.
 • มันงี่เง่าใช่ไหมจ๊ะ
  man ngêe-ngâo châi măi já
  It is silly, isn't it ?
 • โอ้ · อย่างี่เง่าหน่อยเลย
  ôh · yàa ngêe-ngâo nòi loiie
  Oh, don't be silly.
 • กังวลเรื่องหมูป่างี่เง่านักเหรอ
  gang-won rêuuang mŏo bpàa ngêe-ngâo nák rĕr
  Worried about stupid boars ?
 • พวกงี่เง่านี่
  pûuak ngêe-ngâo nêe
  This bunch of jerks.