งานวิจัย

  • Transliteration
    ngaan wí-jai
  • Thai Phonetic
    [ งาน วิ-ไจ ]