งานมงคล

  • Transliteration
    ngaan mong-kon
  • Thai Phonetic
    [ งาน มง-คน ]