งานแต่งงาน

 • Transliteration
  ngaan dtàeng ngaan
 • Thai Phonetic
  [ งาน แต่ง งาน ]

Example Sentences

 • งานแต่งงานเป็นไงบ้าง
  ngaan dtàeng ngaan bpen ngai bâang
  How was your wedding ?
 • งานแต่งงานของเรา
  ngaan dtàeng ngaan kŏng rao
  A wedding for us.