เคารพนับถือเคา-รบ นับ ถือ
kao-róp náp tĕuTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish