--

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • Transliteration
  krêuang râat ìt-sà-rí-yaa-pon
 • Thai Phonetic
  [ เคฺรื่อง-ราด-อิด-สะ-ริ-ยา-พอน ]
 • 1
  [ Noun ]
  insignia ; decoration given by the king
  Components