เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เคฺรื่อง บิน เฮ-ลิ-ค้อบ-เต้อ
krêuang bin hay-lí-kóp-dtêrTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish