เครื่องกรองกะทิ

  • Transliteration
    krêuang grong gà-tí
  • Thai Phonetic
    [ เคฺรื่อง กฺรอง กะ-ทิ ]