เครื่องกรองกะทิ

  • Transliteration
    krêuang grong gà-tí
  • Thai Phonetic
    [ เคฺรื่อง-กฺรอง-กะ-ทิ ]