thai2english-logo
search

คู่รัก

 • Transliteration
  kôo rák
 • Thai Phonetic
  [ คู่ รัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณดูเหมือนคู่รักจริงๆ
  kun doo mĕuan kôo rák jing jing
  You look like real lovers.
 • ผมคิดว่าเขาเป็นคู่รักกันซะอีก
  pŏm kít wâa kăo bpen kôo rák gan sá èek
  I think they were a couple.
 • เห็นคู่รักตรงนั้นไหม
  hĕn kôo rák dtrong nán măi
  See that couple over there ?
 • ถึงเวลาสำหรับคู่รักแล้ว
  tĕung way-laa săm-ràp kôo rák láew
  A time for lovers.
 • ผมคิดว่าพวกเขาเป็นคู่รักซะอีก
  pŏm kít wâa pûak kăo bpen kôo rák sá èek
  I think they were a couple.
 • เราทั้งคู่รักคุณนะจ๊ะ
  rao táng kôo rák kun ná já
  We both love you.