คุณภาพ

  • Transliteration
    kun-ná-pâap
  • Thai Phonetic
    [ คุน-นะ-พาบ ]