คอยท่า

 • Transliteration
  koi tâa
 • Thai Phonetic
  [ คอย-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] wait ; await ; tarry
  Components