ความหรูหรา

  • Transliteration
    kwaam rŏo răa
  • Thai Phonetic
    [ คฺวาม หฺรู หฺรา ]