ความสัมพันธ์ทางเพศคฺวาม สำ-พัน ทาง เพด
kwaam săm-pan taang pâytTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish