ความมั่นคง

  • Transliteration
    kwaam mân kong
  • Thai Phonetic
    [ คฺวาม มั่น คง ]