ความปวด

  • Transliteration
    kwaam bpùat
  • Thai Phonetic
    [ คฺวาม ปวด ]