ความดันบรรยากาศคฺวาม ดัน บัน-ยา-กาด
kwaam dan ban-yaa-gàatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish