ความคล่องแคล่วว่องไวคฺวาม คฺล่อง-แคฺล่ว ว่อง-ไว
kwaam klông-klâew wông-waiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish