thai2english-logo
search

ครู

 • Transliteration
  kroo
 • Thai Phonetic
  [ คฺรู ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณคงเป็นครูคนใหม่
  kun kong bpen krôok-ná-mài
  So you are the new teacher.
 • ขอให้สนุกกับครูของคุณนะ
  kŏr hâi sà-nùk gàp kroo kŏng kun ná
  Have fun with your teacher.
 • คุณเป็นครูของเขาเหรอ
  kun bpen kroo kŏng kăo rĕr
  You are his teacher ?
 • เขาเป็นครูของฉัน
  kăo bpen kroo kŏng chăn
  He's my teacher.
 • คุณไม่ใช่ครูของเรา
  kun mâi châi kroo kŏng rao
  You are not our teacher.
 • ฉันเป็นครู · ไม่ใช่ตำรวจย่ะ
  chăn bpen kroo · mâi châi dtam-rùat yâ
  I am a teacher, not a cop.