คนละทิศคนละทางคน-ละ ทิด คน-ละ ทาง
kon-lá tít kon-lá taangTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish