คนละทิศคนละทางคน-ละ ทิด คน-ละ ทาง
kon-lá tít kon-lá taangTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish