คนงาน

  • Transliteration
    kon ngaan
  • Thai Phonetic
    [ คน งาน ]