thai2english-logo
search

คน

 • Transliteration
  kon
 • Thai Phonetic
  [ คน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คน · นั้นไปที่ไหนแล้ว
  kon ๆ · nán bpai têe năi láew
  Where did that person go ?
 • ขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วนะ
  kêun yòo gàp kun sŏng-kon láew ná
  It is all over you both.
 • มีคนที่ชอบแล้วเหรอ
  mee kon têe chôp láew rĕr
  Someone you liked ?
 • เขาเป็นคนแบบไหน
  kăo bpen kon bàep năi
  What was he like ?
 • คุณชอบคนสมาร์ทเหรอ
  kun chôp kon sà-màat rĕr
  You like smart guys ?
 • ของคนที่ฉันรู้จักแน่เลย
  kŏng kon têe chăn róo jàk nâe loie
  Like someone I know.