คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  • Transliteration
    ká-ná gam-má-gaan sòng sĕrm gaan long tun
  • Thai Phonetic
    [ คะ-นะ กำ-มะ-กาน ส่ง เสิม กาน ลง ทุน ]