thai2english-logo
search

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  • Transliteration
    ká-ná gam-má-gaan bpà-dtì rôop têe din pêua gà-sàyt-dtrà-gam
  • Thai Phonetic
    [ คะ-นะ กำ-มะ-กาน ปะ-ติ รูบ ที่ ดิน เพื่อ กะ-เสด-ตระ-กัม ]
  • Add to favorites