thai2english logo

ไข่

 • Transliteration
  kài
 • Thai Phonetic
  [ ไข่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณยังมี · ไข่ของตัวเองนี่
  kun yang mee · kài kŏng dtuua eng nêe
  You still have your balls.
 • ไข่โผล่ออกมาแหนะ
  kài plòh òk maa hăe ná
  Your balls are showing.
 • เอาไข่หน่อยไหม
  ao kài nòi măi
  Want some eggs ?
 • แล้วไข่ล่ะ
  láew kài lâ
  How about the eggs ?
 • ไอ้ตัวดูดไข่
  âi dtuua dòot kài
  You're a cocksucker.
 • นวดไข่ · นวดไข่
  nûuat kài · nûuat kài
  Cradle the balls.