เข้าท่าเข้าทาง

 • Transliteration
  kâo tâa kâo taang
 • Thai Phonetic
  [ เข้า-ท่า-เข้า-ทาง ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] sound all right ; sound likely ; make sense
  Components