thai2english-logo
search

เขา

 • Transliteration
  kăo
 • Thai Phonetic
  [ เขา ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เธอจูบเขาหรือ
  ter jòop kăo rĕu
  You kissed her ?
 • เขาบอกอะไรอีกหรือเปล่า
  kăo bòk à-rai èek rĕu bplào
  Did he say anything else ?
 • นี่ห้องของเขาเหรอ
  nêe hông kŏng kăo rĕr
  Is this her room ?
 • แล้วเขาว่าไงบ้าง
  láew kăo wâa ngai bâang
  So what did he say ?
 • เขาความจำเสื่อม
  kăo kwaam jam sèuam
  He's got partial amnesia.
 • โทรหาเขาด้วย · ตอนเขากลับมา
  toh hăa kăo dûay · dton kăo glàp maa
  Call him when he gets back.