เขตหลักสี่เขด หฺลัก-สี่
kàyt làk-sèeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish