thai2english-logo
search

ขึ้นรถ

 • Transliteration
  kêun rót
 • Thai Phonetic
  [ ขึ้น รด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่ขึ้นรถเหรอ
  mâi kêun rót rĕr
  You are not getting on ?
 • ฉันขึ้นรถที่นี่
  chăn kêun rót têe nêe
  I can take the bus here.
 • ให้เขาขึ้นรถ
  hâi kăo kêun rót
  Let her in.
 • ไปขนของขึ้นรถ
  bpai kŏn kŏng kêun rót
  Load up the truck.
 • จะไม่ขึ้นรถเหรอครับ · คุณหนู
  jà mâi kêun rót rĕr kráp · kun nŏo
  Won't you get in, miss ?