thai2english-logo
search

ข้าว

 • Transliteration
  kâao
 • Thai Phonetic
  [ ข้าว ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณชอบข้าวปั้นไหม
  kun chôp kâao bpân măi
  Do you like rice balls ?
 • ต้องการข้าวโพหรือเปล่า
  dtông gaan kâao poh ด rĕu bplào
  Want some popcorn ?
 • ข้าวไหม้ค่ะ
  kâao-mâi kâ
  It is burnt rice.
 • ฉันกำลังทำข้าวต้มอยู่
  chăn gam-lang tam kâao-dtôm yòo
  I am making porridge.
 • คุณลืมข้าวกล่องนะ
  kun leum kâao glòng ná
  You forgot your lunch box.
 • แล้วข้าวกล่องล่ะ
  láew kâao glòng lâ
  What about fuse box ?