ข่าว

  • Transliteration
    kàao
  • Thai Phonetic
    [ ข่าว ]