ข่าว

 • Transliteration
  kàao
 • Thai Phonetic
  [ ข่าว ]

Example Sentences

 • คุณมีข่าวอีกแล้วนะ
  kun mee kàao èek láew ná
  You came out in the news.
 • ข่าวประเภทไหนกัน
  kàao-bprà-pâyt năi gan
  Is that news ?
 • ข่าวลือ · เป็ดล่ะ
  kàao leu · bpèt lâ
  Rumor. The duck ?
 • เป็นข่าว · ที่มาจากนอกอวกาศ
  bpen kàao · têe maa jàak nôk à-wá-gàat
  News from outer space.
 • คุณมีข่าวอะไรบ้างไหม
  kun mee kàao à-rai bâang măi
  Did you find any news ?
 • มันเป็นแค่ข่าว
  man bpen kâe kàao
  It is just a news article.