ข้ามหัว

  • Transliteration
    kâam hŭa
  • Thai Phonetic
    [ ข้าม หัว ]