ข้าม

  • Transliteration
    kâam
  • Thai Phonetic
    [ ข้าม ]