ข้าม

 • Transliteration
  kâam
 • Thai Phonetic
  [ ข้าม ]

Example Sentences

 • ตรงกันข้ามย่ะ
  dtrong gan kâam yâ
  It is the opposite.
 • ถ้าคุณข้ามมาคุณตายแน่
  tâa kun kâam maa kun dtaai nâe
  You're dead if you do.
 • เราจะว่ายข้ามไปดีไหม
  rao jà wâai kâam bpai dee măi
  Shall we swim across ?
 • ฉันบอกแล้วไงว่า · อย่าข้ามมา
  chăn bòk láew ngai wâa · yàa kâam maa
  I told you not to cross it.
 • ฉันสามารถข้ามตอนได้
  chăn săa-mâat kâam dton dâai
  I can skip chapters.
 • ผมจะข้ามไปที่นั้น
  pŏm jà kâam bpai têe nán
  I am going over there.