thai2english-logo
search

ขับรถ

 • Transliteration
  kàp rót
 • Thai Phonetic
  [ ขับ รด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไปเถอะ · ผมจะขับรถไปส่ง
  bpai tùh · pŏm jà kàp rót bpai sòng
  Let's go. I'll drive you.
 • ผมขับรถไปส่งคุณนะ
  pŏm kàp rót bpai sòng kun ná
  I'll drive you.
 • ทำไมเขาถึงขับรถแบบนั้น
  tam-mai kăo tĕung kàp rót bàep nán
  Why does he drive like that ?
 • คุณควรจะขับรถช้าหน่อย
  kun kuan jà kàp rót cháa nòi
  You should drive slowly.
 • ขับรถให้ช้าลง
  kàp rót hâi cháa long
  You could drive slower.
 • ฉันสามารถขับรถได้
  chăn săa-mâat kàp rót dâai
  I can drive.