thai2english logo

ของ

 • Transliteration
  kŏng
 • Thai Phonetic
  [ ของ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นี่ห้องของเขาเหรอ
  nêe hông kŏng kăo rĕr
  Is this her room ?
 • หมาของเราเหรอ
  măa kŏng rao rĕr
  Is this our dog ?
 • นี่ไม่ใช่วันของฉันเลย
  nêe mâi châi wan kŏng chăn loiie
  This isn't my day.
 • ฉันรักเสียงของสายฝนตก
  chăn rák sĭiang kŏng săai fŏn dtòk
  I love the sound of rain.
 • เรื่องของเขานะ
  rêuuang kŏng kăo ná
  What about her ?
 • ฉันรอจดหมายของฉันอยู่
  chăn ror jòt măai kŏng chăn yòo
  I'm waiting for some mails.