thai2english-logo
search

ขวด

 • Transliteration
  kùat
 • Thai Phonetic
  [ ขวด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมขอเบียร์อีกขวด
  pŏm kŏr bia èek kùat
  Can I have another beer ?
 • หมดขวดแล้วเหรอเนี่ย
  mòt kùat láew rĕr nîa
  It is already one bottle.
 • ขออีกขวดครับ
  kŏr èek kùat kráp
  Another bottle please.
 • เอามาขวดนึ่ง
  ao maa kà-wót-nêung
  Bring me a bottle.
 • อะไรกัน · คุณซื้อมาแค่ขวดเดียวเองเหรอ
  à-rai gan · kun séu maa kâe kùat dieow ayng rĕr
  Did you only buy one bottle ?