ขนหัวลุก

  • Transliteration
    kŏn hŭa lúk
  • Thai Phonetic
    [ ขน หัว ลุก ]