ขน

 • Transliteration
  kŏn
 • Thai Phonetic
  [ ขน ]

Example Sentences

 • นี่คือลิฟท์สำหรับขนสินค้า
  nêe keu líf săm-ràp kŏn sĭn káa
  There's a freight elevator.
 • ดูขนตาฉันนะ
  doo kà-nà-dtaa-chăn ná
  Look at my eyelashes.
 • ขนมันออกไป
  kŏn man òk bpai
  Take them away.
 • ขนตายาวจัง
  kŏn dtaa-yaao jang
  Your eyelashes are so long.