ขน

  • Transliteration
    kŏn
  • Thai Phonetic
    [ ขน ]