thai2english-logo
search

เกลียด

 • Transliteration
  glìat
 • Thai Phonetic
  [ เกฺลียด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณรักฉัน · คุณเกลียดฉัน
  kun rák chăn · kun glìat chăn
  You love me, you hate me.
 • แม่คุณไม่ได้เกลียดคุณหรอกนะ
  mâe kun mâi dâai glìat kun ròk ná
  Your mom does not hate you.
 • ผมเกลียดคุณ
  pŏm glìat kun
  I hate you.
 • ผมเกลียดคุณจริงๆ
  pŏm glìat kun jing jing
  I really hate you.
 • คุณรู้ไหมว่าผมเกลียดอะไรที่สุด
  kun róo măi wâa pŏm glìat à-rai têe sùt
  You know what I hate most ?
 • คุณไม่เกลียดหนูหรือค่ะ
  kun mâi glìat nŏo rĕu kâ
  Don't you hate me ?