กู่เรียก

  • Transliteration
    gòo rîak
  • Thai Phonetic
    [ กู่ เรียก ]