กู่เรียก

 • Transliteration
  gòo rîak
 • Thai Phonetic
  [ กู่-เรียก ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] call
  Components