กินอาหาร

 • Transliteration
  gin aa-hăan
 • Thai Phonetic
  [ กิน อา-หาน ]

Example Sentences

 • ทำไมมากินอาหารของเรา
  tam-mai maa gin aa-hăan kŏng rao
  Why are you eating our food ?
 • เขากำลังกินอาหารทั้งหมดของเรา
  kăo gam-lang gin aa-hăan táng mòt kŏng rao
  He's eating all our food.
 • ฉันอยากลองกินอาหารฝีมือคุณ
  chăn yàak long gin aa-hăan fĕe meu kun
  I want to try your cooking.
 • พวกเขาไม่กินอาหารกันเหรอ
  pûak kăo mâi gin aa-hăan gan rĕr
  Don't they have food ?
 • ไม่มีใครกินอาหารกลางวันเลยสักคน
  mâi mee krai gin aa-hăan glaang wan loie sàk kon
  They all don't eat lunch.
 • ท่านกินอาหารหรือยัง
  tân gin aa-hăan rĕu yang
  Have you dined ?