กิจการ

  • Transliteration
    gìt-jà-gaan
  • Thai Phonetic
    [ กิด-จะ-กาน ]