การให้เหตุผลกาน ไห้ เหด ผน
gaan hâi hàyt pŏnTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish