การหัวเราะ

 • Transliteration
  gaan hŭa rór
 • Thai Phonetic
  [ กาน-หัว-เราะ ]
 • 1
  [ Noun ]
  laugh
  Components