การหัวเราะ

  • Transliteration
    gaan hŭa rór
  • Thai Phonetic
    [ กาน หัว เราะ ]