การวิจัย

  • Transliteration
    gaan wí-jai
  • Thai Phonetic
    [ กาน วิ-ไจ ]