การเรียกซ้ำ

  • Transliteration
    gaan rîak sám
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียก ซ้ำ ]