การเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน

  • Transliteration
    gaan rîak gèp ngern dtaam dtŭa ngern
  • Thai Phonetic
    [ กาน เรียก เก็บ เงิน ตาม ตั๋ว เงิน ]