การเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน

  • Transliteration
    gaan rîak gèp ngern dtaam dtŭa ngern
  • Thai Phonetic
    [ กาน-เรียก-เก็บ-เงิน-ตาม-ตั๋ว-เงิน ]