การมีวัฒนธรรมมวลชนกาน มี วัด-ทะ-นะ-ทำ มวน ชน
gaan mee wát-tá-ná-tam muan chonTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish