การผสมพันธุ์สัตว์กาน ผะ-สม พัน สัด
gaan pà-sŏm pan sàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish