การแบ่งอำนาจปกครองกาน-แบ่ง อำ-นาด ปก คฺรอง
gaan-bàeng am-nâat bpòk krongTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish