การนำ

  • Transliteration
    gaan nam
  • Thai Phonetic
    [ กาน นำ ]